Програма за проучување на фузија на двојни неутронски ѕвезди

Програма за проучување на фузија на двојни неутронски ѕвезди

Во 2015 година, LIGO за првпат успеа да ги фати гравитационите бранови, потврдувајќи ја реалноста на теоријата на Ајнштајн за релативност. Бранови формирани од ударот на две црни дупки. На 17 август 2017 година, инструментот се здобил со сосема нова класа на сигнал на гравитациона бранова должина - фузија на двојни неутронски ѕвезди, чија послеглувија била проучувана од различни телескопи.

Ова доведе до нова научна ера. Потребни се 2 месеци и Институтот за теоретска физика. Кавли (Санта Барбара) создаде програма за брз одговор за истражувачите од целиот свет. За таа цел, повеќе од 75 физичари и астрономи се собраа да разговараат за деталите на процесот.

Целта на GW170817 (Прва фузија на двојна неутронска ѕвезда) е да го зголеми нивото на свесност за резултатите добиени од соработката со големи размери. Ова е голема база на ажурирање на информации за научниците од целиот свет.

На пример, сигналот во август овозможи прв пат да се измери растојанието од соседната галаксија од точката на фузија на две неутронски ѕвезди и да се испита состојбата на материјата во супернуклеарни рамнини. Податоците за гравитациони бранови доведоа до формирање на огромно количество нови истражувања, вклучувајќи создавање на тешки елементи, гама зраци и други електромагнетни сигнали. Повеќето спорови се појавија на темата на потеклото на тешките елементи (потешки од железо). Теоретски модели покажуваат дека исфрлената супстанција поради спојувањето на неутронските ѕвезди може да се трансформира во злато или платина како резултат на заробувањето на неутроните. Но, само последниот настан можеше да го потврди ова во набљудувањето.

Долго пред тоа, научниците се обиделе да симулираат тип на фузија на двојни неутронски ѕвезди. Се испостави дека многу модели беа неверојатно точни. Гравитационите бранови навестија присуство на неутронски ѕвезди, а ЕМ опсервациите раскажуваа за спектарот на радиоактивното распаѓање. Кога се комбинираат двата процеса, може да се разбере потеклото на целата периодна табела.

Меѓу најмногу дискутираните теми беше ЕМ-аналогот на фузија на неутронска ѕвезда. Научниците успеале само 2 секунди да го набљудуваат избликот на гама зраците, оддалечени од 130 милиони светлосни години. Ова укажува дека фузијата на неутронска ѕвезда е долгорочен извор на гамма-зраци.

Следната можност за проучување на гравитационите бранови треба да биде презентирана во 2019 година. LIGO и Virgo ги ажурираат своите алатки за зголемување на чувствителноста до 2018 година. Постои надеж дека ќе можеме да видиме како се суди црна дупка и неутронска ѕвезда.

Коментари (0)
Популарни статии
Пребарување