Млечниот пат буквално ги прогонува соседните галаксии

Млечниот пат буквално ги прогонува соседните галаксии

Како хулиган кој шета низ игралиштето и краде пари од мали деца, нашата галаксија Млечниот Пат краде драгоцени гасови што создаваат ѕвезди од околните галаксии од џуџеста.

Една нова студија, која ја спроведуваат астрономите со помош на телескопот "Грин телеграф" (GBT), кој се наоѓа во Вирџинија, и податоците добиени со користење на други земски радио телескопи, вели дека џуџестите галаксии што се вртат најблиску до гравитационата сфера на Млечниот Пат, го губат својот гасен водород, служи за формирање и раст на галаксиите.

"Астрономите се прашуваат дали блиските џуџести сфероидни галаксии имаат ист состав на материјата како џуџести галаксии што се далечни од нас", вели астрономијата и водечката истражувачка Кристина Спеккенс од Кралскиот воен колеџ во Канада.

Млечниот пат буквално ги прогонува соседните галаксии

Локална група на галаксии

Нашата галаксија е најголемиот член на компактната група на галаксии. Млечниот Пат има рој на мали џуџести галаксии околу него. Најблиску до Млечниот Пат се рој на џуџести сфероидни галаксии, за кои се верува дека се антички трошки од леб од раната еволуција на нашата Галакси. Неправилните облици на џуџести галаксии, кои се гравитациски неповрзани со нашата галаксија и за кои се верува дека се нови во галактичкото соседство, се наоѓаат малку подалеку. Како што е наведено во написот објавен во актуелното издание на Letters of Astrophysical Journal, тимот на Спекенс поставува добро дефинирана граница за неутрален водород кој формира ѕвезда, кој треба да биде содржан во околните џуџести галаксии.

Млечниот пат буквално ги прогонува соседните галаксии

Галаксии NGC 184 и NGC 147

"Откривме дека има јасна празнина - точка во близина на нашата галаксија, каде што џуџестите галаксии се целосно ослободени од траги од неутрален атомски водород", вели Спеккенс во соопштението за печатот од Националната радиоастрономиска опсерваторија (НРАО).

Се чини дека, на растојание од 1000 светлосни години од надворешниот раб на нашата Галаксија, џуџестите сфероидни галаксии се доста ретки, но џуџести галаксии кои се наоѓаат над 1000 светлосни години од неправилна форма "напредуваат".

Во галаксиите што се наоѓаат поблиску од 1000 светлосни години од нас, неутралниот водород го напушта центарот и оди на Млечниот Пат, со што го спречува процесот на формирање ѕвезди во овие џуџести галаксии. Сепак, кај галаксиите што се наоѓаат на растојание од над 1000 светлосни години, неутралниот водород останува во рамките на нивните граници, што е гориво за формирање на нови ѕвезди.

Коментари (0)
Популарни статии
Пребарување