Самолет и барови

Самолет и барови

Хабл Широкопојасната камера 3 од телескопот доби извонреден поглед на далечниот универзум, каде се крие галактичкиот кластер Авел 2537.

Таквите формации имаат илјадници галаксии од сите возрасти, обем и форми. Ако земете вкупно, тогаш големината ќе го надмине Млечниот Пат илјада пати. Овие групи се најголемите просторни структури што ги држи нивната гравитација.

Во студијата често се користат кластери, бидејќи со нивна помош е многу полесно да се земат предвид карактеристиките на темната материја и темната енергија (ја одредува универзалната геометрија). Abell 2537 е исполнет со таква огромна количина на материјал што тежината на кластерот значително ја искривува околината - го менува просторот и времето, предизвикувајќи светлината да се движи по искривени правци. Овој феномен се нарекува лежиште, и помага да се гледаат објекти зад кластерот. Abell 2537 е екстремно ефикасна леќа, како што е наведено од издолжените млазни и линии. Нејасни форми во рамката - искривена светлина на галаксиите. Сликата е вклучена во програмата RELICS.

Коментари (0)
Популарни статии
Пребарување