Хабл и ХАВК-Јас учам масивни метеж

Хабл и ХАВК-Јас учам масивни метеж

Сликата покажува таква масивна акумулација што успева да го деформира просторот околу него! Јадрото се наоѓа во центарот на рамката и се нарекува RCS2 J2327.

Таквите масивни предмети значително влијаат врз животната средина, така што тие всушност го менуваат најблискиот простор. Овој ефект се нарекува гравитациона лепенка, која може да предизвика виткање, искривување и засилување на светлината од пооддалечените објекти. Со него можете да ги видите далечните галаксии.

Гравитационото лежиште беше предвидено од Алберт Ајнштајн и е забележано во три режими: силно, слабо и микролинзирање. Силните форми создаваат неверојатни слики на искривени галаксии, широк лаци и космички феномени, како прстени на Ајнштајн. Но слабите се појавуваат повеќе статични, но ни овозможува да ги пресметаме масите на предметите. Овде е општо набљудување од телескопот Хабл и инструментот HAWK-I на многу голем телескоп. Анализата покажа дека масивноста на RCS2 J2327 достигнува две квадрилиони соларни. Користете го глувчето за да го видите секој дел од кластерот во две набљудувања.

Коментари (0)
Популарни статии
Пребарување