Хабл забележува драматична метаморфоза на галаксиите

Хабл забележува драматична метаморфоза на галаксиите

Од тркалезни дискови до овални кластери; Истражувачите објавија дека многу од галаксиите на универзумот претрпеле драматични промени во изминатите осум милијарди години.

Интернационалниот тим погледна во 10.000 милијарди галаксии од опсервираниот универзум и ги користеше телескопите Хабл и Хершел за да го разгледаат минатото.

"Утврдивме дека 83% од ѕвездите формирани од Големиот Бен пред 13,7 милијарди години првично биле групирани во рамни, ротирачки, галаксии во форма на дискови", се вели во изјавата на астрономите од Физичкиот Факултет и Астрономија на Универзитетот во Кардиф.

"Меѓутоа, само 49% од ѕвездите што постојат во универзумот денес се наоѓаат во овие галаксии во форма на дискови, а останатите се во овални галаксии", рекоа тие.

"Резултатите покажуваат масивна трансформација во која галаксиите во облик на дискови стануваат овални". Научниците веруваат дека главниот дел од ѕвездите во универзумот е формиран во интервал од 12 милијарди до 8 милијарди години.

Тимот ги предложил следниве хипотези:

- Овални галаксии може да се формираат кога две галаксии во форма на дискови поминуваат премногу блиску еден до друг и се обединуваат под дејство на гравитација во случајна кластера, а ѕвездите постепено мигрирале кон центарот за да произведат случајно, приближно овална форма;

"Таква галактичка промена на формата е предложена пред тоа", рече водечкиот автор на студијата Стив Елс. "Но, со комбинирање на податоците од космичките телескопи Хершел и Хабл, за првпат можевме точно да го измериме неговиот степен".

"Галаксиите се главните градежни блокови на универзумот, така што оваа метаморфоза навистина претставува една од најзначајните промени во нејзиниот изглед во текот на изминатите осум милијарди години", рече тој.

Коментари (0)
Популарни статии
Пребарување