Изградбата на најголемиот телескоп во светот започна

Изградбата на најголемиот телескоп во светот започна

Најголемиот телескоп во светот доби официјална градежна дозвола, додека го задржува статусот на најголемиот инструмент за набљудување на ноќното небо во 2014 година.

Европската екстремно голем телескоп (Е-ЕЛТ), кој користи широка површина од 41 стапка (39 метри), доби зелено светло за да се изгради на врвот на планината Армазон во пустината Атакама, Чиле.

"Одлуката на Советот (главното управно тело на ЕСО) значи дека телескопот сега може да се состави и дека големите индустриски градежни работи на Е-ЕЛТ можат да дејствуваат како што е планирано", рече Тим Де Зеув, извршен директор на ЕСО.

Изградбата на Е-ЕЛТ беше одобрена во јуни 2012 година, но под услов договорите вредни повеќе од 2 милиони евра да се добијат само откако 90 отсто од вкупните средства потребни за креирање на телескопот се одобрени (1 083 милијарди евра или 1,34 милијарди долари, во цените на 2012 година. Исклучок е направен за "цивилна работа", вклучувајќи израмнување на локацијата и изградба на патот до планината Армасон.

Изградбата на најголемиот телескоп во светот започна

Компаративни големини на Е-ЕЛТ и големите пирамиди во Египет Прагот од 90 отсто беше постигнат во октомври, кога Полска се согласи да се приклучи на ЕСО. ЕСО ја подели изградбата на Е-ЕЛТ во две фази: 90% од цената на проектот оди во "фаза 1", а 10% од трошоците се наменети за "фаза 2" за развој на несуштински елементи. Тие вклучуваат околу една четвртина од 798 индивидуалните сегменти од огледалото на Е-ЕЛТ (кои заедно го сочинуваат огромното главно огледало) и дел од адаптивниот оптички систем на телескопот, кој ќе помогне да се негира ефектот на замаглување на атмосферата на Земјата.

Сегашната градежна дозвола се применува само на фаза 1. Договорите за оваа работа ќе бидат примени на крајот на 2015 година. Компонентите од Фаза 2 ќе бидат примени веднаш штом се одобри финансирањето.

"Средствата добиени во моментот ќе овозможат изградба на целосно работен E-ELT, кој ќе биде најмоќен од сите постоечки телескопи, па дури и оние што се во план", рече Зеев. "Ќе ги направи првите набљудувања на планети слични на Земјата, ќе ги проучува ѕвездените кластери во соседните галаксии, а исто така ќе направи преосетливи набљудувања на длабочините на универзумот".

Коментари (0)
Популарни статии
Пребарување