Просторни светулки

Просторни светулки

Телескопот Хабл заробил цел рој со светли галаксии како светулки. Еве го богатиот галактички кластер Abell 2163. Тој е дел од каталогот Абел, кој има повеќе од 4.000 галактички кластери. Можно е особено да се проучува конкретната формација, бидејќи материјалот во близина на јадрото е опремен со интересни карактеристики, вклучувајќи голем и светлен радио ореол, невообичаено висока индексна температура и значително ниво на зрачење на Х-зраци.

Ова е најжешното кластер во каталогот. Следењето на таквите формации ќе помогне да се разбере подобро темната материја и да се погледне во далечниот Универзум преку гравитационо лежиште.

За фотографијата, широкоаголниот фотоапарат 3 се користеше како дел од програмата РЕЛИКС - проучување на 41 масивни галактички кластери за да најдат најсветлиот меѓу најоддалечените. Подоцна тие ќе бидат испитани од страна на телескопот на Џејмс Веб.

Коментари (0)
Популарни статии
Пребарување